Giới thiệu

Được thành lập vào năm 1963, Trường Đại học Quốc gia Khoa học Ứng dụng Cao Hùng trước đây có tên là Viện Công nghệ Cao Hùng, Đài Loan đã đào tạo các chương trình với bằng tốt nghiệp năm năm tại thời điểm đó. Khoa Kỹ thuật Xây dựng được thành lập ngay từ đầu, trong năm 1963.


Năm 1997, Viện Công nghệ Cao Hùng được đổi thành Trường Đại học Quốc gia Khoa học Ứng dụng Cao Hùng và chương trình Cử nhân Khoa học (BSc) chính qui được cung cấp kể từ đó. Trong năm 1998, khoa Xây dựng đã bắt đầu cung cấp chương trình hai năm đại học không chính qui (bán thời gian). Trong những năm gần đây, khoa Xây dựng đã bắt đầu cung cấp chương trình sau đại học chính qui và cấp bằng Thạc sĩ Khoa học (MS) kể từ năm 2001. Một năm sau, một chương trình Thạc sĩ Khoa học không chính qui được tạo ra cho các sinh viên đã tốt nghiệp và có kinh nghiệm làm việc. Trong năm 2006, đơn vị đã bắt đầu cung cấp chương trình đào tạo Thạc sĩ Khoa học (MS) năm năm (đại học kết hợp với cao học). Theo đó, bắt đầu từ năm thứ nhất các sinh viên có thể học tập, nghiên cứu và sẽ nhận bằng Thạc sĩ trong vòng năm năm. Để thực hiện theo xu hướng quốc tế và toàn cầu hóa, kể từ năm 2008, các bộ môn bắt đầu cung cấp các bài giảng sau đại học bằng tiếng Anh. Từ năm 2009, Khoa Xây dựng bắt đầu đào tạo và cấp bằng tiến sĩ để tiếp tục tăng cường và mở rộng khả năng nghiên cứu của mình.


Khoa hiện có 23 giảng viên giàu kinh nghiệm và 22 người trong số họ có trình độ tiến sĩ. Một phần ba các giảng viên của chúng tôi có giấy phép hành nghề trong lĩnh vực xây dựng tại Đài Loan cũng như ở nước ngoài. Khoa cung cấp môi trường tuyệt vời cho công tác học tập, đào tạo và nghiên cứu. Các lĩnh vực nghiên cứu của Khoa bao gồm: cô lập kết cấu chống trận động đất (earthquakes isolation), ứng dụng năng lượng trong khảo sát khuyết tật vật liệu, vi cấu trúc của bê tông hiệu suất cao (high-performance concrete), ảnh hưởng của độ ẩm, nhiệt độ và tốc độ biến dạng trên các thuộc tính của đá bùn, ứng dụng năng lượng mặt trời trong địa kỹ thuật, tính năng động của đất ở Cao Hùng, đào sâu và đường hầm trong môi trường đất yếu, tương tác kết cấu-đất, tính chất của bê tông hiệu suất cao và CLSM, ảnh hưởng của tính chuyên nghiệp và đạo đức trong ngành công nghiệp xây dựng, quy hoạch quản lý và kiểm soát dự án xây dựng, trí tuệ nhân tạo, xây dựng hình ảnh tổng hợp môi trường, xây dựng mô hình thông tin, ứng dụng công nghệ 3S trong kỹ thuật xây dựng và giảm nhẹ thiên tai. Mới đây, một nhóm nghiên cứu liên ngành kết hợp giữa công nghệ thông tin và cảm biến ứng dụng trong xây dựng đã được hình thành và trung tâm nghiên cứu mô hình xây dựng thông tin (BIM) được thành lập. Khoa Xây dựng đã nhận được đánh giá rất cao trong giảng dạy và nghiên cứu từ giới công nghiệp cũng như học thuật và đã nhận được đánh giá thuộc nhóm đầu của Bộ Giáo dục Đài Loan.