Chủ tịch

Chào mừng bạn đến với khoa Kỹ thuật xây dựng và Viện Công nghệ giảm nhẹ thảm họa.


Nhiệm vụ của chúng tôi là để trang bị kiến thức cho sinh viên để trở thành các người đứng đầu chủ trì trong thiết kế kỹ thuật nói chung cũng như các lĩnh vực xây dựng nói riêng và chịu trách nhiệm cao trước xã hội.


Để làm được điều này, chúng tôi cố gắng tạo điều kiện thuận lợi mang đến cho sinh viên sự hiểu biết và ứng dụng các kiến thức kỹ thuật, công nghệ và kỹ năng thực hành để cải thiện của ngành công nghiệp xây dựng tại Đài Loan.


Khoa của chúng tôi được dành riêng cho việc học tập chủ động và nghiên cứu nhằm cung cấp cho sinh viên một cơ sở học tập hiệu quả để có thể thành công trong xã hội kỹ thuật. Chúng tôi cung cấp cho sinh viên một loạt các khóa học với chuyên sâu của ngành Xây dựng và thiết kế trong nhiều lĩnh vực như: địa kỹ thuật, kết cấu, vật liệu, hệ thống thông tin địa lý, kỹ thuật xây dựng, công nghệ thông tin, và quản lý dự án. Chúng tôi đánh giá rằng những sinh viên xuất sắc của Khoa là tài sản lớn nhất và rất tự hào về các sinh viên sau khi tốt nghiệp đã thành công trên nhiều lĩnh vực. Tại Đài Loan chương trình của chúng tôi được xếp hạng cao và nổi tiếng cho sự hợp tác rộng lớn giữa Khoa với các cơ quan chính phủ cũng như với các công ty trong ngành công nghiệp xây dựng. Tôi chân thành mời các bạn xem qua các thông tin được cung cấp trong tài liệu này và cũng trên trang web của Khoa tại http://www.ce.kuas.edu.tw. Mọi thắc mắc và thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ: +886-7-3814526 ext. 5200.