Giảng viên» Toàn bộ
Toàn bộ
Họ và tên: HUANG, CHUNG-FA
Tiêu đề: Giáo sư
Đặc sản:

Đạo đức học trong kỹ thuật, Quản lý nguồn nhân lực, Quản lý xây dựng

E-Mail: jeffrey@nkust.edu.tw
Điện thoại: 886-7-3814526#15234
 
Họ và tên: TSENG, SHIH-HSIUNG
Tiêu đề: Giáo sư
Đặc sản:

Thiết kế kết cấu thép và bê tông cốt thép、Phân tích mô-đun、Kết cấu cầu

E-Mail: mtseng@nkust.edu.tw
Điện thoại: 886-7-3814526#15252
 
Họ và tên: PAN, HUANG-HSING
Tiêu đề: Giáo sư
Đặc sản:

Cơ học vật rắn, Vật liệu tổng hợp

E-Mail: pam@nkust.edu.tw
Điện thoại: 886-7-3814526#15231
 
Họ và tên: SHEN, MAO-SUNG
Tiêu đề: Giáo sư
Đặc sản:

Địa kỹ thuật, Đào sâu

E-Mail: sms@nkust.edu.tw
Điện thoại: 886-7-3814526#15239
 
Họ và tên: LIN, TSUNG-TSENG
Tiêu đề: Giáo sư
Đặc sản:

 

Kỹ thuật môi trường, Khoa học vật liệu, Tài nguyên nước

 

E-Mail: ttl@nkust.edu.tw
Điện thoại: 886-7-3814526#15258
 
Họ và tên: WANG, HO-YUAN
Tiêu đề: Giáo sư
Đặc sản:

Kỹ thuật điện hóa học, Vật liệu na-nô

E-Mail: wangho@nkust.edu.tw
Điện thoại: 886-7-3814526#15237
 
Họ và tên: SHEN, YUNG-NIEN
Tiêu đề: Giáo sư
Đặc sản:

Thí nghiệm không phá hủy, Kỹ thuật an toàn cháy

E-Mail: sheen@nkust.edu.tw
Điện thoại: 886-7-3814526#15236
 
Họ và tên: KUO, WEN-TEN
Tiêu đề: Giáo sư
Đặc sản:

Vật liệu xây dựng, Cơ học vật liệu

E-Mail: wtkuo@nkust.edu.tw
Điện thoại: 886-7-3814526#15233
 
Họ và tên: HSIAO, TA-HUNG
Tiêu đề: Giáo sư
Đặc sản:

Cơ học đất, Phân tích số

E-Mail: hsiaodh@nkust.edu.tw
Điện thoại: 886-7-3814526#15259
 
Họ và tên: HUANG, LI-JENG
Tiêu đề: Giáo sư
Đặc sản:
Cơ học kết cấu, Thủy lực
E-Mail: ljhuang@nkust.edu.tw
Điện thoại: 886-7-3814526#15230
 
 | 1 | 2 | 3 | Next | Last Items:25 Page:1/3