Giảng viên» Toàn bộ
Toàn bộ
Họ và tên: HSIA, KUAN-CHUN
Tiêu đề: Phó Giáo sư
Đặc sản:

Phân tích kết cấu, Phát triển địa kỹ thuật

E-Mail: seattle@nkust.edu.tw
Điện thoại: 886-7-3814526#15270
 
Họ và tên: PENG, SHENG-FU
Tiêu đề: Phó Giáo sư
Đặc sản:

Phân tích và thiết kế kết cấu, Kỹ thuật động đất, Kết cấu nhà cao tầng

E-Mail: psf@nkust.edu.tw
Điện thoại: 886-7-3814526#15241
 
Họ và tên: HSIUNG, BENSON
Tiêu đề: Phó Giáo sư
Đặc sản:

Đào sâu, Hầm trong đất yếu, Tương tác đất –kết cấu

E-Mail: benson@nkust.edu.tw
Điện thoại: 886-7-3814526#15255
 
Họ và tên: WANG, YU-REN
Tiêu đề: Phó Giáo sư
Đặc sản:

Quản lý dự án, Qui hoạch và quả lý dự án, Trí tuệ nhân tạo

E-Mail: yrwang@nkust.edu.tw
Điện thoại: 886-7-3814526#15250
 
Họ và tên: WU, I-CHEN
Tiêu đề: Trợ lý Giáo sư
Đặc sản:

Kỹ thuật quản lý thông tin, Thông tin trực quan trong xây dựng, Hỗ trợ máy tính trong kỹ thuật 

E-Mail: kwu@nkust.edu.tw
Điện thoại: 886-7-3814526#15238
 
Họ và tên: HSIEH, CHIA-SHENG
Tiêu đề: Phó Giáo sư
Đặc sản:

Xử lý hình ảnh vệ tinh/ radar, Viễn thám

E-Mail: hsieh@nkust.edu.tw
Điện thoại: 886-7-3814526#15245
 
Họ và tên: CHEN, SHIH-HOW
Tiêu đề: Phó Giáo sư
Đặc sản:

Vật liệu áp điện, Vật liệu không đẳng hướng, Động lực học

E-Mail: shc@nkust.edu.tw
Điện thoại: 886-7-3814526#15262
 
Họ và tên:
Tiêu đề:
Đặc sản:

Smart Structures Monitoring, Pavement Engineering and Asset Management, and Structural Materials

E-Mail: yuminsu@nkust.edu.tw
Điện thoại: +886 7 381 4526 ext. 15284
 
Họ và tên:
Tiêu đề:
Đặc sản:

null

E-Mail: sbyhome@nkust.edu.tw
Điện thoại: 886-7-3814526#15246
 
Họ và tên:
Tiêu đề:
Đặc sản:
E-Mail: momoma@nkust.edu.tw
Điện thoại: 886-7-3814526#15251
 
First | Pre | 1 | 2 | 3 | Next | Last Items:25 Page:2/3